Serveis i reglament de la Cursa del Mussol

Servei de guarda roba a la pista coberta del poliesportiu

Servei de dutxes a la pista coberta del poliesportiu / CEM

Pàrquing a la pista central i a la Barquera.

Servei Wi-fi gratuït

Consulta de resultats de la prova

I en arribar la teva recompensa.
Un fantàstic entrepà de botifarra t’estarà esperant

Reglament Cursa del Mussol 2019

Dades generals
La cursa se celebrarà el 5 d’octubre de 2019
La sortida i l’arribada serà al Poliesportiu Municipal, al costat del Parc Central de Vallirana.
A la Cursa hi ha dues categories i tres distàncies XOT 4km , DUC  9 o 18 km

Circuit XOT
Distància 4 km
Sortida a les 20,15 hores
Tancament del circuit a les 21,15 hores
Preu 12 € i 8€ inscripció Low cost (sense entrepà)

Circuit DUC
Dues distàncies, 9 o 18km
Els corredors a partir del km 5 decidiran quina distancia volen fer, estarà clarament indicat al circuit.
Sortida a les 20,00 hores. Tancament del circuit a les 21,45 hores
Preu 18 €

FAST DUC
Tram cronometrat de 650 metres en pujada per tots els corredors de la cursa del Duc, ubicat enmig de la cursa, el guanya qui el faci el tram més ràpid, De premi un pernil per categoria masculina i un altres per femenina. Per rebre el premi cal haver completat un dels dos circuits.
Aforament màxim de 600 participants sumant les tres categories.
La majoria del recorregut transcorrerà per camins, senders, boscos de Vallirana i zona urbana.
La cursa només serà cronometrada en totes les categories mitjançant dorsal amb xip.
Un cop retirat el dorsal en el recinte d’acreditació serà d’ús personal i intransferible.

Inscripcions
Les Inscripcions es tancaran a les 23,30 hores del 2 d’octubre de 2019. Quedaran alguns dorsal disponibles abans de l’arrancada de la cursa. Només es podran formalitzar les inscripcions a través de la pàgina www.runedia.com
L’entrega de dorsals es farà el mateix dia de la cursa de 17 a 19 hores a la zona habilitada del Poliesportiu Municipal, al costat del Parc Central.

Participació
Participar a la cursa implica l’acceptació de tot el reglament.
L’ordre dels 600 participants de la cursa s’assignarà per ordre estricte d’inscripció, independentment de la categoria escollida.
L’organització es reserva el dret d’ampliar o de reduir el nombre de places. Aquest canvi serà comunicat a través de la pàgina web de la cursa. nitdelmussol.cat
La cursa de la categoria Xot  és oberta a tot tipus de participants, els menors entre 1 i 8 anys, han d’anar sempre acompanyats dels pares o tutors legals, el tram entre 9 a 18 anys també recomanem d’anar sempre acompanyats dels pares o tutors legals. En cas de voler participar sols, en el moment de recollir dorsal, han d’entregar l’autorització signada i acompanyada per una fotocòpia del DNI del autoritzant (també es vàlid mostrar el DNI original al encarregat del lliurament)

En la categoria Duc o Mitja, els menors de 18 anys, també necessitaran obligatòriament el consentiment del seu pare/mare/tutor. A la pàgina web hi haurà disponible el formulari d’autorització.
La NO entrega del formulari d’autoritzacions per la participació dels menors a la organització, fa responsable de qualsevol incident que pugui passar en el transcurs de la cursa a la persona que inscriu el menor. La organització quedarà en aquest cas, exempta de qualsevol responsabilitat.
Per participar és obligatori dur el dorsal en un lloc ben visible i com a mínim, un frontal o llanterna de mà, els participants que no compleixin aquestes normes no se’ls permetrà iniciar la cursa. Recomanem usar material esportiu reflectant i calçat adequat per pistes de terra.
Si per alguna causa algun corredor inscrit no pot participar, en cap cas li serà retornat l’import de la inscripció. Es poden fer canvis de categoria fins a última hora a la taula de registre al poliesportiu.
Les dades obtingudes voluntàriament en el formulari d’inscripció han de ser totalment correctes, ja que en cas d’un possible incident en el transcurs de la cursa es pugui resoldre favorablement. En cap cas l’organització no es farà responsable del corredor que s’hagi inscrit amb dades incorrectes o falsificades, recaient tota la responsabilitat en el corredor inscrit.
Els corredors inscrits de la cursa es declaren aptes i responsables dels seus actes per realitzar la cursa, en la categoria triada en el moment de formalitzar la inscripció i seran els únics responsables del seu estat de forma i dels problemes mèdics que es puguin derivar durant el transcurs de la prova.

Recorregut, controls, avituallaments i seguretat.
Durant tot el recorregut, els participants trobaran una sèrie de marques reflectants, cintes o fletxes al terra repartides per tot el circuit i que serviran per indicar el recorregut, cal que els participants localitzin i respectin escrupolosament el recorregut del circuit, ja que si no, hi ha perill de extraviar-se.
El circuit transcorrerà sempre a prop de pistes transitables perquè, en cas de necessitat, poder atendre correctament als participants. Els corredors podran comunicar als controls de pas qualsevol tipus d’incidència o d’accident.
La organització disposarà d’una ambulància medicalitzada i un parc mòbil per poder recollir en tot moment possibles participants lesionats i traslladar-los a un centre mèdic o hospitalari. Aquests vehicles autoritzats identificats per la organització seran els únics habilitats per circular per les pistes durant el transcurs de la prova. Queda prohibit seguir als participants amb qualsevol altre vehicle pel perill que podria suposar per a ells i l’entorn. L’Ajuntament mitjançant la policia local garantirà la seguretat de l’esdeveniment.
Cada categoria trobarà un diferent nombre de serveis d’avituallament líquids, a l’arribada hi haurà un nou avituallament líquid i sòlid.
Els atletes participants hauran de tenir cura del medi ambient no llençant res al terra hi respectant l’ espai natural que ens envolta. Tant en la sortida com en els controls els corredors trobaran espais habilitats per deixar qualsevol residu.
En cas que la situació de cursa ho requereixi l’organització podrà realitzar canvis en la distància, circuit o horari de la prova i en cas de posar en perill la integritat física dels participants pot suspendre la cursa, en cap cas per raons meteorològiques.
En cas que l’organització, per causes majors, es veiés obligada a suspendre la cursa es donaria per finalitzada sense dret a la devolució de l’import de la inscripció. En el moment de la declaració de clausura de la cursa es faria el sorteig d’obsequis i l’entrega de l’avituallament previst.

Desqualificacions
Es desqualificarà als corredors que no respectin aquest reglament, que es saltin un dels controls de pas, i en especial, als corredors que manifestament surtin del circuit marcat posant en risc el seu benestar i el de l’organització de la cursa, podent imposar sancions proporcionals segons la gravetat dels fets.
També es podrà desqualificar a qualsevol participant que manifesti un mal estat físic, que arribi fora de temps a un control, que en el control de pas no porti el dorsal en un lloc visible o a participants que mostrin un comportament no esportiu o poc respectuós amb la resta de participants, espectadors o entorn de la carrera.

Protecció de dades i drets d’imatge
Les dades personals que els participants facilitin voluntàriament a La Cursa del Mussol a l’hora de la inscripció a través del formulari (en particular, nom i cognoms, edat, adreça postal, correu electrònic i telèfon mòbil), seran incorporades a un fitxer automatitzat de titularitat de La Cursa del Mussol, sent utilitzades únicament a l'efecte de fer arribar informació amb finalitats exclusives de la gestió de la prova i comunicació, i a través de qualsevol dels canals que ens proporcioni (correu postal, correu electrònic, SMS, telefònic, etc. ) i seran tractades per a la gestió i control de cursa en compliment d'aquestes Bases Legals.
Tot participant, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació a través de l'adreça de correu electrònic info@nitdelmussol.cat (indicant com a assumpte, baixa en base de dades)
Així mateix, els Participants accepten expressament que aquestes dades siguin cedides a d’altres empreses contractades per La cursa del Mussol per a la gestió de la cursa, incloent la gestió i lliurament del Premi.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana consentiment als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables.
Amb la mateixa inscripció l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès promocional (pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per revistes o publicacions, presentacions digitals, entre altres). En cas contrari ens ho ha de fer constar en el moment de recollir el dorsal o a través del correu info@nitdelmussol.cat
Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

Assegurança
L’ organització disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil segons legislació vigent. Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.
Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. L'Organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar o causar-se els atletes participants per imprudències o negligències de les mateixes.
Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova.

Entrega de premis i trofeus
La cerimònia de lliurament de premis es preveu realitzar-la al final de la cursa del Duc, al voltant de les 21,30 hores.

Informació
per resoldre qualsevol tipus d'informació prèvia a la cursa podeu enviar un correu a: info@nitdelmussol.cat

Serveis de la cursa
Servei de guarda roba a la pista coberta del Poliesportiu
Servei de dutxes a la pista coberta del Poliesportiu
Servei de dutxes al CEM (Centre Esportiu Municipal)
Pàrquing a la pista central i a la Barquera.
Servei Wi-fi gratuït
Consulta de resultats de la prova

Organitza l’Ajuntament de Vallirana

Ens patrocina